Kurtyny powietrzne
 
wentylatory kanałowe
wentylatory ścienne
wentylatory osiowe
wentylatory promieniowe
wentylatory dachowe
wentylatory przeciwwybuchowe
wentylatory oddymiające
wentylatory chemoodporne
wentylatory bocznokanałowe
wentylatory łazienkowe
termowentylatory
odkurzacze przemysłowe
odciągi przemysłowe
przewody elastyczne
przewody wentylacyjne
akcesoria wentylacyjne
akcesoria elektryczne
 

ul. Mokra 27
05-092 Łomianki - Kiełpin
Warszawa, Poland
tel. (0-22) 7519550, 7512031
fax (0-22) 7512259, 7511202

 

e-mail: venture@venture.pl

Kurtyny powietrzne typu COR
Zródło: Chłodnictwo & Klimatyzacja
Głównym celem kurtyny powietrznej jest wytworzenie bariery pomiędzy pomieszczeniami, bądź strefami o różnych temperaturach. W okresie zimowym, nawiewany strumień ciepłego powietrza zapobiega przedostawaniu się powietrza chłodnego do pomieszczenia, ograniczając tym samym straty ciepła, a co za tym idzie również straty energii. Latem stanowi doskonałą barierę przed gorącym powietrzem napływającym z zewnątrz pomieszczenia...
Nowości 2006 firmy Venture Industries
Zródło: Chłodnictwo & Klimatyzacja
W 2006 roku oferta firmy Venture Indu­stries Sp. z o.o. powiększyła się o nowe modele wentylatorów takich jak: kanałowe TD, VENT, IBF, łazienkowe SILENT, kurtyny powietrzne COR-IND, wentylatory dachowe RF, odciągi stanowiskowe WNF oraz dmu­chawy bocznokanałowe SC. Do zupełnie nowych produktów należą wentylatory łazienkowe EBB, dachowe RBH oraz pro­mieniowe GSF.
Nowości Venture Industries
Zródło: Ciepło
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma Venture Industries wprowadza w 2005 roku do swojej oferty kilka nowych produktów oraz poszerza ofertę istniejących wentylatorów o inne modele. Całkowicie nowe produkty to wentylatory łazienkowe SILENT, wentylatory chemoodporne: promieniowe VISP, VASP i dachowe RVISP oraz promieniowe dwustopniowe MHB.